Vervolg Minorproject in Rwanda

Ook voor Rwanda goed nieuws: Het bestuur heeft besloten verdere stappen te ondernemen om in Sholi tot een Early Childhood Development Center te komen. In zo’n center krijgen 10 tot 12 vrouwen een training op het gebied van voedingsleer en voedsel veiligheid. Ze leren gezamenlijk koken met wat er voor handen is, te combineren en krijgen aanvullende voeding. Dit programma duurt 3 maanden en daarna krijgt de volgende groep vrouwen een kans. De getrainde vrouwen leren hun buren wat ze zelf geleerd hebben Voor de uitwerking wordt samenwerking gezocht met “Help a Child” in Kigali, een organisatie die al 30 van deze centers heeft gerealiseerd. Dit alles op aanbeveling van de Windesheim studenten, die vorig najaar in Rwanda hun minor hebben gedaan. De financiën voor dit project komen uit de buffer die Stichting Afrika door de jaren heen heeft opgebouwd. Vooralsnog hoeft er ( nog) geen projectgroep naar toe.

Show Buttons
Hide Buttons