Voortgang Malawi 2023

Voor het Malawi 2023 project zijn we inmiddels met de Wilde Ganzen een stapje verder: W
hebben een projectnummer toegewezen gekregen. Nog wat formulieren krijgen uit Malawi,
een fondswervingsplan indienen en daarna wordt er getekend. Dan kunnen in Malawi weer
vrouwen en kwetsbare jongeren trainingen krijgen en Self Help Groups vormen.
Bovendien worden dit jaar ook de principes van druppelirrigatie uitgelegd en een proeftuin
daarvoor aangelegd. Dit is de laatste van 3 jaar ondersteuning vanuit Nederland. Het heeft
voor zeker 1500 vrouwen een enorm verschil gemaakt en we hopen dat ook voor de nieuwe
groepen te realiseren.