Bestrijd honger in de wereld

Ondersteunen maisboeren in Malawi.
Zo aan het eind van dit jubileum jaar heeft het bestuur van Stichting Afrika het besluit genomen om alvast een handreiking te doen aan mais-boeren in Malawi. In dit land is mais het volksvoedsel nummer 1, maar door droogte is de maisoogst( alweer) grotendeels mislukt. Verouderde landbouwmethodes werken ook de misoogsten in de hand. Stichting Help Malawi is sinds 2012 actief om andere landbouwmethodes te introduceren, inmiddels met groot succes, de mais opbrengst is verzesvoudigd. Boeren van het eerste uur leren nieuwe boeren de methodes aan. Voor de som van € 50 euro krijgt een nieuwe boer een kans. Er staan maar liefst 2500 boeren op de wachtlijst om te kunnen starten. Als eerste aanzet heeft Stichting Afrika 50 boeren geadopteerd. Van de opbrengst van de kerstacties in het Deltion en het stamppotbuffet in de Bolder willen we nog een groep boeren adopteren. Het plantseizoen in Malawi begint in december in het Zuiden en loopt tot half januari in het Noorden Daarna kan er niet meer geplant worden, dus snelheid is geboden. We hopen dus op succesvolle acties en mooie voortgang in Malawi. Op http://helpmalawi.nu kunt u informatie vinden over plantmethodes en hoe het werkt.