Old Age Home in Zuid- Afrika.

Onlangs bezochten we in Zuid Afrika het in 2011 gebouwde Old Age Home. De toestand van de
riolering en de toiletten is schokkend. Van de 4 flushing-toilets werkt er nog 1 naar behoren, dat wil
zeggen: Het reservoir , de vlotter en de kraan werken min of meer. De andere toiletten worden
gespoeld met een emmer water, die vervolgens aan de achterkant resulteert in een even grote
hoeveelheid poep-water, dat omhoog komt en blijft staan op de betonvloer.
Geen wonder, dat de omwonenden klagen over stank overlast en bang zijn voor besmettelijke
ziektes. Het zou niet verbazingwekkend zijn als binnenkort de bewoners ergens anders heen
gestuurd gaan worden en het huis gesloten wordt door de overheid.
Hoe deze situatie tot stand is gekomen is ook niet verbazingwekkend. Door de Corona lockdowns
heeft het geheel ¾ jaar stil gelegen, en vervolgens zijn ze met 45 mensen de toiletten weer gaan
gebruiken, het wasmachine-water lozen ze op de ene septic tank, de toiletten op de andere tank,
maar die staan wel in verbinding met elkaar. Alle micro organismen die er waren zijn inmiddels
gedood en misschien zijn de tanks ook wel gescheurd en het drukventiel verstopt.
De enige mogelijkheid om dingen te veranderen is het installeren van zogenaamde “dry- toilets”;
waar geen water aan te pas komt, maar luchtdruk. Echter deze zijn duur en we vragen ons af hoelang
ze heel blijven in het Old-Age Home. Het is werkelijk indrukwekkend hoezeer de huidige toiletten
gesloopt zijn door onwetendheid en onbenul.
Nog een hele uitdaging dus voor het bestuur om tot een wijs besluit te komen.