Progressreport Malawi 2021

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in de periode april tot en met juli 2021 zijn uitgevoerd. Hoofd
activiteiten die tijdens de periode werden uitgevoerd, waren onder meer het opleiden van jongeren in beroepsvaardigheden, het verwerven van
materialen voor jongeren die zijn opgeleid in beroepsvaardigheden, versterking van zelfhulpgroepen (SHG’s), organisatie van landbouwgroepen in de agribusiness en projectmonitoring.

Bekijk hier het hele Progressreport.