Uitbreiden koffie was station

Nadat in 2014 het eerste koffiewasstation in Sholi was geopend, is er een enorme ontwikkeling op gang gekomen. Binnen 4 jaar is het eerste station aan zijn maximale capaciteit gekomen.  Tijd om aan de andere kant van de heuvel ook iets te gaan realiseren. Dat stuitte nogal op wat moeilijkheden wat financiering betreft. Immers de rente in Rwanda is torenhoog en het risico vond de bank ook torenhoog. Vanuit de praktijk gezien niet geheel ten onrechte: Heel veel koffie-wasserijen gaan na 2 jaar failliet.  Toch mogen ze heel trots zijn: De investeringsbank is gevonden. En nu zijn ze met man en macht aan het werk, om het station nog dit seizoen werkend te krijgen. De coffee crusher, het belangrijkste onderdeel van de hele onderneming zou deze maand moeten arriveren, het is nog wel even spannend. Zoals u op de foto’s in het fotoboek kunt zien, zijn er wel voldoende mensen om een en ander te realiseren!

Veel mensen betrokken