Voedselprogramma in Sholi, Rwanda

We hebben mooie berichten ontvangen uit Rwanda.

Het voedselprogramma voor kinderen tussen 0 en 3 jaar is daar effectief van start gegaan. Er is een klaslokaaltje en keuken gebouwd. Er zijn 15 ondervoede kinderen geselecteerd, die de code rood hadden ( omvang van de bovenarm) Dit selecteren is gebeurd samen met maatschappelijk werker van de plaatselijke gemeente, de vertrouwensvrouw van de koffie-coöperatie en de trainer zelf.

De trainer heeft zelf ook stage 6 maanden stage gelopen in een Early Childhood Development Center in een andere district.

Eerste doel was de kinderen te redden van de ondervoede status en nu, 2 maanden later zijn ze van code rood naar code groen gegaan. Dit omdat er melk en verrijkt maismeel voor pap aan de deelnemers werd verstrekt. Nu is het zaak de moeder te leren gevarieerde voeding te maken, met voldoende voedingsstoffen in. Bovendien gaan ze ook nog leren wat kinderen nog meer nodig hebben dan eten. Er is een vrijwilligster die daar bij komt helpen, zij werkt ook in een ander ECDC.

Het koken van gevarieerd voedsel gebeurt gezamenlijk in de keuken van het trainingscenter.

( Zie foto’s)

Wij zijn als Stichting heel blij dat dit gebeuren is voortgekomen uit het minor project, dat 5 studenten Windesheim in 2018 hebben gedaan in Sholi. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar gelukkig ben je als die druppel precies op jou valt!